Buurtvereniging "Aan de Maas" Geulle.

Algemeen.

De buurt "Aan de Maas" is van oudsher een gemeenschap met veel cohesie tussen de bewoners.

Het feit dat "de Maaslengers" in het verleden elkaar meerdere malen hard nodig hebben gehad, als de Maas wat

meer ruimte dan gewenst in wilde nemen, heeft daar natuurlijk aan bijgedragen.

Maar ook het feit dat bepaalde families uitgebreid wortel geschoten hebben aan de Maas, zorgtvoor een belangrijk deel voor het      "ons-kent-ons gevoel".

In de loop der jaren is daarin natuurlijk wel verandering gekomen. (Veelal) jonge Maaslanders vertrekken en daarvoor in de plaats komen meestal mensen van buiten, de blanke allochtonen van "Aan de Maas".

Het doel van de buurtvereniging "Aan de Maas" is de saamhorigheid van de oorspronkelijke bewoners zoveel mogelijk in stand te houden en de nieuwe bewoners zo snel en zo goed mogelijk in deze gezellige gemeenschap op te nemen.

Het opbouwen van een fijn sociaal netwerk met zorg voor elkaar, maar zonder bemoeizucht is voor ons belangrijk.

Om dit netwerk op te bouwen en in stand te houden organiseren we elk jaar een aantal activiteiten, waarbij we elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en zo elkaar beter kunnen leren kennen.

We noemen een aantal, veelal jaarlijkse activiteiten:

  • Een buurtfeest voor alle bewoners.
  • Elke twee jaar een uitstapje naar een leuke, mooie en gezellige locatie.
  • Sinterklaas komt ieder jaar de kleintjes verrassen.
  • De paashaas kan het ook niet laten om ieder jaar wat eitjes te verstoppen voor de jongere jeugd.
  • Met de Kerst wordt er voor een presentje gezorgd.
  • Tenslotte is er ieder jaar een jaarvergadering voor de leden.

Als bestuur besteden we ook aanndacht aan het lief en leed van de individuele leden. Dat wil zeggen als we -op de hoogte zijn- mensen die iets leuks te vieren hebben daarmee geluk wensen en mensen die vervelende ervaringen hebben laten voelen dat ze niet alleen zijn, maar dat we meeleven en helpen waar dat kan.

Vermeldenswaard is ook nog dat we elke 4 jaar namens het kerkbestuur van de St. Martinuskerk de Sacramentsprocessie in ons dorpje organiseren. Best veel werk, maar erg leuk, gezellig en bandverstevigend.

Om nieuwe bewoners op de hoogte te brengen van het bestaan van onze buurtvereniging en ze uit te nodigen lid te worden, worden ze door het bestuur bezocht en getrakteerd op een lekkere vlaai.

Naast al deze activiteiten stelt de vereniging zich tot doel om de leefomgeving in onze gemeenschap prettig te houden.

Denk hierbij aan de speeltuin, het onderhouden van kapelletjes en het bootje, dat in vroeger jaren dienst deed als verzorgingsbootje bij overstromingen versieringen tijdens feestdagen enzovoort.

Het bestuur probeert alle bovengenoemde activiteiten zoveel mogelijk te coordineren en te organiseren, maar hoopt daarbij wel op medewerking van de leden in die zin dat ze helpen bij de organisatie en - en dat is minstens even belangrijk- ideeen aandragen voor leuke activiteiten.

Iedereen die in Geulle Dorp woont kan lid worden. Daarnaast is er ook plaats voor mensen die elders wonen, maar zich om welke reden dan ook betrokken (blijven) voelen bij onze gemeenschap.

De hoogte van de contributie kan voor niemand een belemmering zijn. Deze bedraagt      € 25.00 per gezin en € 12.50 voor alleenstaanden.

Zo’n 55 leden/gezinnen zijn aangesloten bij de vereniging.

We hopen dat, mede door de activiteiten van de buurtvereniging, iedereen in onze leefgemeenschap zich prettig en gelukkig voelt en blijft voelen!

Het bestuur.

Een stukje historie. (voor zover nog na te gaan.)   

Vroeger werden alle buurtfestiviteiten door de "Jonkheid" georganiseerd.

In 1954 werd de "Jonkheid" omgedoopt tot buurtvereniging "Aan de Maas".

De eerste initiatiefnemers in die tijd waren Geurt Janssen, Math Peters, Jos Troquete, Pie Hoeberigs en Harie Pijls.

In de beginperiode verzorgde de buurt hoofdzakelijk de versiering voor de processie.

Na de processie was het grote kermis in het dorp, deze tijd is nu voorbij.