Buurtvereniging "Aan de Maas" Geulle.

Processie voorbereiding.

De Sacramentsprocessie, een hele (gezellige) klus.


In 2015 op 14 juni trok de Sacramentsprocessie door het dorpsdeel Geulle aan de Maas. Voor mij – vrij nieuwe bewoner van Aan de Maas – een aanleiding om eens wat meer te weten te komen over alles wat met zo’n processie te maken heeft.

Aan de Maas wordt de processie voor een belangrijk deel georganiseerd door Bert en Finy Bouwens-Colaris en hun zoon Marcel. Zij zijn wat je noemt de kartrekkers. Het ligt dus voor de hand eens met hun te gaan babbelen.

Bert is bij velen van u bekend. Een Maaslenger pur sang met een warm kloppend verenigingshart. Gehuwd met Finy Colaris, een dochter van, u weet wel, Annie aan de Maas. Marcel is hun zoon, die pa en ma met raad en vooral daad bijstaat.

Ze wonen – hoe kan het ook anders –aan de Maas.

Bert en Finy zijn actief lid van Harmonie st Caecilia. De een blaast en de ander bestuurt. Ook andere verenigingen mogen zich verheugen op hun actief aanwezig zijn.

Alvorens met Bert en Finy te gaan praten eerst een beetje voorinformatie.

Sinds het bestaan van de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria in Waalsen zijn er twee processie organisaties, die onafhankelijk van elkaar de jaarlijkse Sacramentsprocessie organiseren.Te weten Geulle boven (de spoorlijn) het werkgebied van de kerk in Waalsen en Geulle beneden, waar Sint Martinus de scepter zwaait.

In Geulle beneden organiseren de vier (vroeger vijf) buurtverenigingen om de beurt de processie. De verenigen zijn Aan de Maas, Brommelen, In de Peel en Oostbroek. Stommeveldsje is opgehouden te bestaan.

In 2015 trok de processie dus door Geulle aan de Maas. Dat vereist organisatie en Bert is daarbij het onbetwiste opperhoofd. Ik leg hem een aantal vragen voor:


Hoe en wanneer hebben ze jou weten te strikken voor de rol van

hoofdregisseur van de processie?


Eigenlijk is het organiseren van de processie een activiteit van de buurtvereniging. Finy zat in 1999 in het bestuur daarvan en natuurlijk was ik toen de eerste persoon tot wie zij zich wendde op zoek naar een kartrekker. Ik hapte toe. Er was toen al lang geen processie meer geweest. Alleen een openlucht H.Mis bij de Antoniuskapel. Het kerkbestuur wilde de processie in ere herstellen. Aldus geschiedde.

Vroeger deed ik de organisatie samen met Frans Maas, maar die is er mee gestopt.

Samen hebben we ervoor gezorgd dat er een deugdelijk draaiboek is gemaakt, dat natuurlijk wel iedere keer aangepast moet worden aan de omstandigheden van dat moment.


Wat is de rol van het kerkbestuur en wat die van jou?


Het kerkbestuur regelt onder andere:

Vergunningen (denk aan wegafsluitingen en activiteiten op openbare gelegenheden), afspraken met de muziekkorpsen harmonie en fanfare, alles wat met de openlucht H.Mis te maken heeft, verkeersregelaars.

Het opstellen van de processie in overleg met de buurt. In de processie lopen mee: Kruis en acolieten, fanfare en harmonie, eerste communicantjes van Geulle, damesgroep, herengroep, pastoor met Allerheiligste onder de draaghemel, vergezeld van kerkbestuur.

Wij als buurt regelen in hoofdlijnen het volgende:

Allereerst passen we het bestaande draaiboek aan.

We bepalen de route en de parkeergelegenheid.

Dan gaan we werkgroepen samenstellen voor de diverse door ons te organiseren zaken, te weten:

Werkgroep parking inrichten en bewegwijzering (naar parking, wegafsluiting tijdens processie etc)

Werkgroep wegversiering: zandlopers en vlaggetjes op en langs de route.

Er zijn ook veel particulieren die zelf op de processiedagversieringen voor hun woning plaatsen.

Bloemengroep. De dames van deze groep verzamelen bij particulieren en bij bloemisten bloemen die niet meer gebruikt dan wel niet meer verkocht worden,  slaan ze op en gebruiken ze op de dag van de processie voor de versiering van de route.De bloemisten werken altijd kosteloos mee!!

Groep die voor de inrichting van het feestterrein zorgt (H.Mis en afsluitende bijeenkomst). Dit inclusief het opzetten van de ereboog.

Groep die zorgt voor het inrichten tijdelijke pastorie voor ontvangst pastoor met zijn attributen. Laatste jaren was dat steeds bij Annie Colaris onger de paort.

Groep die zorgt voor de hapjes en drankjes na afloop.

Cateringgroep voor broodjes,koffie etc tijdens de werkzaamheden in de vroege ochtend.

Groep die zorgt voor wegafsluitingen en instructies van de verkeersregelaars.

Daarnaast proberen we ieder keer een nieuw element in te brengen zoals het kamerschieten in 2007, daarvoor het plaatsen van de erebogen. In 2011 waren er helaas geen erebogen (foutje), maar dat gemis werd in 2015 hersteld dankzij Bert en Marcel Bouwens. Op bijgaande foto het plaatsen van de ereboog in beeld gebracht.


Marcel zet een en ander op de plaats.

Tenslotte: iedere werkgroep zorgt voor het opruimen van eigen zaken na de feestelijkheden.

Uiteraard hebben we regelmatig overleg met het kerkbestuur en iedereen werkt op basis van vrijwilligheid mee.

En we hopen tenslotte dat de jongere garde de organisatie zal gaan overnemen. Wellicht is Marcel al een voorloper!!


Hoe charter je hulptroepen?


Dat gaat via het bestuur van de buurtvereniging. Nooit een probleem.


Hoe ziet het dagprogramma van de processie er uit?


Om 5.15uur, starten met het plaatsen van stalen kokers, paaltjes, vlaggetjes en kruisjes op de route.

Om 5.15  uur broodjes smeren voor de medewerkers                                 

Vanaf 5.30 uur, Zand, bloemen en de mallen voor de versieringen worden vervoerd met kleine tractor en aanhanger.                   

Vanaf 5.30 uur, Aanbrengen  zandlopers en bloemen versieringen op de straten waar bewoning is.

Om 6.00 uur, het Hoofdaltaar verder voor bereiden en inrichten.                   

Om 7.00 uur, de verkeersregelaars (4 pers.)plaatsen laten innemen. op hoek

Vanaf 7.00 uur, Party tenten inrichten

Vanaf 7.00 uur, Inrichten en versieren kapel kerkplein en Kapel Geulderlei.   

Rond 7.00 uur,wordt aan alle deelnemers; broodjes, koffie, thee of frisdrank uitgedeeld. (vervoer met handkar of eventueel kleine tractor en aanhanger)

                                                                                                                                                                                                               

Om 7.30 uur, de geluidsinstallatie plaatsen bij hoofdaltaar speeltuin.                                                                     

Vanaf 7.30 uur, stoelen plaatsen voor bezoekers, fanfare en de harmonie.   

Om 7.45 uur, alle benodigdheden betreffende de heilige mis vanuit de kerk

vervoeren naar huize Colaris (tijdelijke pastorie)                     .                                                     

Vanaf 9.00 uur na de opbouwwerkzaamheden voor de medewerkers spek en ei.

Om 10.00 uur,begint de heilige Mis , gaarne iedere medewerker aanwezig.

Direct na afloop van de heilige mis volgt het opstellen van de processie.     

De opstelling wordt geregeld door kerkbestuur en pastoor:

     1.Kruis en acolieten.

     2.Harmonie

     3.Vrouwen uit Geulle

     4.Communicanten en begeleiders

     5.Pastoor, hemel en kerkbestuur (*)

     6.Mannen

     7.Fanfare.

Om plusminus 11.00 uur gaat de processie trekken.


Alle voorbereidingen klaar, daar gaan we.

Iedereen doet mee, van eerste communicant tot auw nonk en tant.

Na de processie: iedereen helpt met opruimen en dan gezellig napraten met een hapje en een drankje.

Laatste acties: Feestterrein opruimen (tenten afbreken, toiletwagen kuisen en terugbrengen, horeca zaken terug naar leverancier etc).


(*) De pastores waarmee we de processies georganiseerd hebben waren:

1999 en 2003 Pastoor Dohmen

2007 Pastoor Geudens

2011 Pastoor Ceriani

2015 Pastoor Quequesana, vertegenwoordigd door kapelaan Tristan Perez.

De H.Mis was van 1999 tot en met 2007 op eindeweg van Aan de Maas. Daarna in het speeltuintje.


Is er ook een afsluitende activiteit?


Ja zeker, na afloop, dat wil zeggen na het opruimen, is er een buurttreffen met een hapje, drankje en muziekje.

Nababbelen en nagenieten dus. Helaas is dit onderdeel in 2015 niet goed verlopen. Volgende keer beter.


Hartekreet van een Geulse Maaslander:

Met de processie EN als de Maas uit is, dan is het het gezelligst in het dorp. Iedereen is er dan voor iedereen. Wat vind jij hiervan?


Helemaal mee eens en de Maas komt niet meer uit, dus rondtrekken maar.


Heb je zelf nog aanvullingen?


Het is al met al een hele klus, maar wel leuk !!!


Bert en Finy bedankt en u allen tot een volgende keer.


Math Muris

murisgeulle@gmail.com