Buurtvereniging "Aan de Maas" Geulle.

Oplevering Grensmaas.

20-05-2016


Feestelijke afsluiting Gresmaas project


Na vier jaar hard werken is het dan zo ver. Het Grensmaas project in Geulle aan de Maas is klaar. Ons dorpsdeel is beter bestand geworden tegen opdringerig hoog water van de Maas. We hebben wel wat grind ingeleverd, maar daarvoor in de plaats een prachtig natuurgebied teruggekregen. Dit alles door inspanningen van het Consortium Grensmaas, Waterschap Roer en Overmaas, stichting Ark en een kritisch meekijkend en meedenkende Klankbordgroep.

Op 20 mei was de feestelijke afsluiting in het speeltuintje aan de Maas. Het feest werd aangeboden door het consortium en het waterschap als compensatie voor de geleden overlast en als dank voor de prettige en constructieve samenwerking, die ertoe geleid heeft dat deze giga-klus zonder veel overlast voor de aanvankelijk wantrouwende bewoners tot stand heeft kunnen komen.

Ook Voulwames, dat waarschijnlijk de meeste last ondervonden had, was van de partij

Erik Keulers van Roer en Overmaas was de voortreffelijke ceremoniemeester van het feest.

Grofweg bestond het festijn uit drie onderdelen, te weten:

Korte toespraakjes

Onthullingen

Hapje en drankje

Bij de toespraakjes kwamen achtereenvolgens  burgemeester Clermonts-Aretz, de voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas, Jan Schrijen en de projectleider van het Consortium Grensmaas, Kees van der Veeken, aan het woord. Zij prezen het eindresultaat, loofden de samenwerking en bedankten elkaar en de bewoners van Aan de Maas en Voulwames voor hun constructieve en zinvolle feedback tijdens het proces.

Daarna ging het hele spul aan de wandel om een aantal onthullingen te doen.

Eerst werd het informatiebord voor toeristen aan de open lucht prijs gegeven. Vervolgens het “zitje” bij het bord, een rustplaats -vlakbij het overzet veer- voor wandelaars. Even uitrusten hier en genieten van een mooi uitzicht op het natuurgebied en de Maas.

Toen was de opnieuw geplaatste grenspaal aan de beurt. Hierbij waren natuurlijk de hoogwaardigheidsbekleders van de aangrenzende gemeentes (Meerssen en Maasmechelen) erg actief. Met de hulp van een aantal jonge en wat oudere vrijwilligers klaarden zij die klus en ondertekenden de officiële stukken die bij zo’n grenspaal getekend dienen te worden. Ze benadrukten overigens dat de grenspaal niet een grens aangaf, maar een verbindingspunt tussen twee bevriende landen.

Tenslotte werd het teruggeplaatste monument dat herinnert aan de laatste twee overstromingen (1993 en 1995) onder het enthousiaste geloei van de koeien in de wei erachter en met instemming van de andere aanwezigen opnieuw onthuld. De haan is nu dus weer terug op de plaats waar hij thuis hoort. In het verleden was het beeldwerkje verplaatst naar het speeltuintje omdat te enthousiaste Kiezelfeestgangers van door alcohol gevoede mening waren dat die haan niet op die sokkel thuishoorde.

Dat waren de onthullingen.

Hierna begaf het gezelschap zich al babbelend en tevreden naar de feesttent in het speeltuintje.

Daar was gezorgd voor een goede hap en voor meer dan voldoende drankjes.

Nababbelen maar nu. Heel gezellig.

Al met al een heel geslaagde happening ter afsluiting van een zeer geslaagd grensmaas project aan de Maas en in Voulwames.


Math Muris

murisgeule@gmail.comDe feestlokatie

Ook Annie komt een kijkje nemen.

De stalspreekmeester.

Toespraak van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz

Er word aandachtig geluisterd naar de sprekers

Toespraak Dr. Jan J. Schrijen voorzitter van het waterschap Roer en Overmaas.

Toespraak van de heer Kees van der Veeken

projectleider Consortium Grensmaas B.V.

Opweg naar de eerste onthulling

De onthulling van het infobord door de heren v.d.Veeken en Schrijen

Effe bidden?

De onthulling van de nieuwe bank bij het veer door de leden van de Klankbordgroep

vlnr Emile Debie, Hub Kleynen, Peter Bruls, Alfons Tonino en Theo Haane

Nu is de beurt aan de grenspaal

De onthulling van de opgeknapte grenspaal door de burgemeester en de schepen van Maasmechelen

De burgemeester aan het schoppen, toch nog ene van de gemeente die werkt

Ondertekening van de officiële paperassen behorend bij de grenspaal door burgemeester Clermonts-Aretz.

De schepen van Maasmechelen wacht goedkeurend op zijn beurt.

Zij van de toekomst zijn het er ook mee eens.


De beurt is nu aan de schepen van Maasmechelen

           De onthulling van de haan op zijn oude plek door                      initiatiefnemer Peter Troquete en buurtver. voorzitter Math Muris

De voorzitter leest een gedicht voor, verstoord door het loeien van de koeien

Herinnering aan de Haan

(variatie op Hendrik Marsman’s Herinnering aan Holland)


Denkend aan de Haan

zie ik Moeder Maas

traag door ons oneindig

landschap gaan,


rijen ondenkbaar

ijle populieren

die als hooge pluimen

aan den einder staan;


en in de geweldige

ruimte verzonken

de boerderijen

verspreid door het land,


boomgroepen, het dorp,

geknotte torens,

de kerk en olmen

in één grootsch verband.


de lucht hangt er laag

en de zon werd er langzaam

in grijze veelkleurige

dampen gesmoord


en in alle huizen wordt

de stem van het water

met zijn eeuwige rampen

in de toekomst minder gevreesd, maar nog steeds gehoord.


Het strijkorkestje

Proost

Mooie tafellakens van echte grasmatten

Nou ja!!