Buurtvereniging "Aan de Maas" Geulle.

Opknapbeurt Antoniuskapel.

De Antoniuskapel op het Kerkplein is hard aan restauratie toe. Zie bijgaande foto's.

De Heemkundevereniging Gäöl heeft het initiatief genomen deze kapel te gaan restaureren en heeft daarbij de hulp van onze buurtvereniging gevraagd.

De kapel is geen eigendom van de buurtvereniging aan de Maas.

Tijdens de jaarvergadering 2008 heeft een aantal buurtbewoners zich spontaan opgegeven om dit restauratieproject samen met de Heemkundevereniging vorm te geven.

Het restauratiecomité is als volgt samengesteld:

Bert Bouwens, Frans Maas(tot eind 2011), Math Muris(voorzitter), Michel Penders, Charly Pinckaers en Peter Troquete.


De globale werkzaamheden die aan de kapel dienen uitgevoerd te worden:


De groen beplanting rond de kapel in zijn geheel verwijderen.


Het dakbeschot (spaanplaat) moet vervangen worden omdat dit rot is.

Nieuw dakbeschot aanbrengen (watervaste multiplex).

De leiendakbedekking en loodindekking vernieuwen en tevens de goot opnieuw aanbrengen.


Het voorkomen dat het vocht van uit de grond optrekt in de wanden.

Wanden dienen geimpregneerd te worden.

Het schilderwerk in de kapel afsteken, waarschijnlijk zal het stucwerk onderlangs in zijn geheel afgekapt moeten worden i.v.m. impregneren.

De wanden opnieuw stucadoren, voorbehandelen en opnieuw schilderen.


Het metselwerk van het altaar in de kapel schoonmaken en opnieuw voegen.

De hardstenen treden aan de voorzijde schoonmaken en weer goed leggen in de specie.


De hardstenen architraaf cq muurafdekking van het metselwerk aan de voorzijde inclusief het kruis schoonmaken(zandstralen) en de (kit)voegen vernieuwen


Het hekwerk in zijn geheel opnieuw schilderen.


Het voegwerk van het buitenmetselwerk is goed.


We zullen jullie op de hoogte houden van de gang van zaken.

De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsoren professionele aandrijver van het geheel:


Monumentenwacht Limburg


Voorts in alfabetische volgorde:


Gemeente Meerssen

Heemkundevereniging Gäöl

Kerkbestuur St.Martinuskerk


Overige giften (particulieren en stichtingen)


Pisters Aannemersbedrijf Geverik Beek-L

SNS Regiobank Geulle

Stichting Elisabeth Strouven

Stichting Frederik Edmond Brand

stichting Wonen Meerssen


Ook de buren zijn wij dankbaar voor hun loyale medewerking, speciaal Meubelmakerij Houben, die de werkers steeds gelegenheid gaf om hun bouwkeet en andere zaken te "parkeren".

Zoals velen van jullie wellicht al gezien hebben, is er begonnen met de restauratie van het Antoniuskapelletje op het kerkplein.

Uitvoerenden zijn MTB Maastricht en een onderdeel van deze organisatie, te weten Buurtbedrijven Maastricht.

Opdrachtgever is Monumentenwacht Limburg.

Ook de stichting Elisabeth Strouven, de SNS bank en enkele particulieren hebben letterlijk een duit in het zakje gedaan.


Ons geduld is dus toch beloond.

Alle bouwheren succes toegewenst.


Voor meer informatie over MTB kunnen de site http://www.mtb-maastricht.nl bekijken.


We houden jullie op de hoogte met woord en foto's.

De restauratie.

Is wel effe nodig.

De Hoofdsponsor.

Dag 2: Meteen een regendag.

Beetje bescherming gezocht tegen het weer,

Dan maar binnen werken.

Dag 3: Vloertje weg en ellende zichtbaar gemaakt.

Voegwerk uitkappen.

Kruis effe van de plaats.

Dit zit onder het kruis. Hoezo restauratie nodig?

Dag 4: Vrijdag rustdag?

Onverwachte tegenvallers.

Michel ook volop bezig.

Tijd voor een sigaretje.

Het bouwjaar.

De boel eens goed schoon spuiten.

Alles krijgt een beurt.

Ziet er al goed uit.

Optrekkend vocht.

Antonius weer thuis.

Ook de zijmuur is onderhanden genomen.

Het aangrenzend hekwerk heeft inmiddels ook een kleurtje gekregen.

Het dak is niet vergeten.

Evenals het hekwerk.

Het eindresultaat.

Met dank aan alle sponsors en medewerkers.

En U ook bedankt!

De inzegening op 25-11-2012.

H. Antonius op weg naar zijn eigen plekje.

De voorzitter leest een gedicht voor:

H. Antonius,


Doa staot G'r weer te prônke,

in Eur huuske klein.


G'r zeet de luu weer nao Uch lônke,

en dat veink geer zeker fein.


G'r zeet, daag in daag oet,

de gooi luu langs Uch kômme.

G'r kiek ze nao en deink,

"Dörreve ze niks vraoge kômme?"


Gooi luu van aan de Maas,

ich bènn toch geine strenge baas.

Zèk woirum zeet geer zwoi verleage,

of wat veel uch zwoi taege.


Höp geer gèt verlaore.

of väöl onkroet in 't koare.

Krengde in hoes of stal,

bedeink...., dat ich uch hellepe zal.


En nog get braaf luu van aan de Maas,

ger brengh hie naeve mich deks ur ouwt glaas,

doot dat in de glaasbak essebleef,

dan blief 't hie proaper en veng ich uch leef.

Weer in ere herstelt.