Buurtvereniging "Aan de Maas" Geulle.

Nieuws.

wij zijn opzoek naar nieuwe bestuursleden!

Wie durft!

Aanmelden is simpel,

Geef je naam en mobiel nummer door op de buurtmail buurt@admaasgeulle.nl en je wordt toegevoegd.

http://wabp.nl/

Beste buurtbewoners,


In een eerder bericht lieten wij jullie weten dat we voornemens waren om op vrijdag 27 mei een buurttreffen te organiseren voor alle bewoners van ons dorpje Aan de Maas en leden van de buurtvereniging die niet meer aan de Maas wonen.

Vandaag vernamen we dat het consortium Grensmaas voornemens is om op vrijdag 20 mei van 16.30-20.00 uur een feestelijk buurttreffen te organiseren bij gelegenheid van het officieel beëindigen van haar werkzaamheden aan de Maas in Geulle.

Twee keer een buurttreffen een week na elkaar lijkt ons wat veel. Daarom hebben we besloten de happening van 27 mei af te gelasten.

Over de bijeenkomst van 20 mei krijgen jullie separaat nog bericht van het Consortium Grensmaas.

Dus noteer deze wijziging even in jullie agenda's en zeg het zoveel mogelijk rond in de buurt, zodat ook de niet leden van de buurtvereniging en de leden die geen gebruik maken van E-mail op de hoogte gesteld worden.

Zoals gezegd, nadere info volgt.


Wijziging MOR.


Beste mensen van het buurtnetwerk,


Even jullie aandacht voor het volgende:


Het Klant Contact Centrum zorgt voortaan voor Registratie Meldingen Openbare Ruimte (MOR).

Hier kan men terecht met klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, hondenpoep en dergelijke.


Oude contactgegevens vervallen

De contactgegevens van Marianne Schattenberg en Lea Pluymaekers (afdeling Ruimte)

kunnen hiervoor niet meer worden gebruikt.


Het KCC is voor klachten en meldingen bereikbaar via:

•telefoon 14 043

algemeen telefoonnummer gemeente Meerssen


•kcc@meerssen.nl

uitsluitend voor klachten en meldingen openbare ruimte

 


Met vriendelijke groet,


Maurice Haenen


Coördinator Actief Burgerschap

Afdeling Samenleving


Gemeente Meerssen

Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen

Postbus 90, 6230 AB Meerssen


T: 043-3661629

M: 06-15309298

E: maurice.haenen@meerssen.nl

W: www.meerssen.nl

HONDENPOEP da’s toch vies!! 


Beste buurtbewoners,


Er zijn veel klachten over straat- bermvervuiling door hondenuitwerpsen.

Afgezien van het feit dat dit erg vies is, zijn er ook gevaren aan verbonden.

Met name kalveren die hondendrollen eten kunnen daaraan overlijden.

Zo zijn er afgelopen jaar twee kalveren. De doodsoorzaak is mogelijk of zelfs waarschijnlijk dat ze vergiftigd zijn door bacterien, wormen en andere giftige stoffen in hondenpoep, die achtergelaten is in de wegberm die grenst aan de weide waarin de kalveren grazen.

U weet dat koeien en kalveren het gras buiten hun omheining vaak lekkerder vinden en dus buiten de prikkeldraad grazen.

Ook voor spelende kinderen is het vies en ongezond om met hondenpoep in aanraking te komen.

We gaan er van uit dat de uitwerpselen meestal achtergelaten worden door honden(bezitters) uit onze buurt, die zich niet realiseren hoeveel nadelige gevolgen dit heeft op de leefomgeving en het dierenwelzijn.

Natuurlijk komen er ook niet-buurtbewoners hier hun viervoeters uitlaten.

Hopelijk lezen zij dit berichtje ook.

Daarom via onze website de volgende oproep:


WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN OM, ALS U UW HOND(EN) UITLAAT, EEN PLASTIC ZAKJE MEE TE NEMEN EN DAARIN DE  UITWERPSELEN VAN UW HOND(EN) TE DOEN.


Ons verzoek strookt met de in heel Nederland geldende norm.

Kinderen, bewoners en andere dieren in de buurt zijn u erg dankbaar als u gehoor geeft aan dit dringende verzoek.

We zijn trots op onze buurt, laten we dat ook blijven!!


Namens het bestuur,

Math Muris

Resturatie wegkapel St. Antonius.


Beste buurtbewoners,


Op het kerkplein staat sinds 1908 een mooi wegkapelletje, gewijd aan Sint Antonius. Het kapelletje werd destijds door het hoofd der school, dhr. Janssen, geschonken aan de inwoners van Geulle.    Geulle Dorp oftewel Aan de Maas was toen het "kloppend hart" van de gemeente.                      Diverse keren zijn er opknapbeurten aan het kapelletje gegeven. Steeds door vrijwilligers.

Prachtig, maar doordat het steeds verschillenden waren die zich met dit opknappen bezig hielden was de kwaliteit van de herstelwerkzaamheden niet steeds van gelijk niveau en ook viel op dat er in de loop der jaren verschillende handen aan het werk geweest waren. In 2008 bestond het kapelletje 100 jaar en verkeerde helaas in een deplorabele toestand. De buurtvereniging "Aan de Maas"heeft toen het initiatief genomen het kapelletje te laten restaureren. Nu professioneel en door een en dezelfde bouwheer. De werkgroep Restauratie Antoniuskapel, bestaande uit een aantal bewoners van Aan de Maas(Charly Pinckaers, Peter Troquete, Michel Penders,Frans Maas, Bert Bouwens en Math Muris), zorgde voor de opstart en begeleiding van het restauratieproces. Het heeft even geduurd voordat de juiste route uitgezet kon worden, maar uiteindelijk is het gelukt. Er werden sponsors gevonden (zie lijst) en via de hoofdsponsor Monumentenwacht Limburg(MWL) werden Buurtbeheerbedrijven Maastricht, onderdeel van MTB ingeschakeld om de werkzaamheden uit te voeren. Het was erg prettig werken met MWL en MTB. Er werd regelmatig in een zeer open en goede sfeer met de werkgroep overlegd. Dit heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk in 2012 de werkzaamheden op een mooie en vooral ook professionele manier hebben kunne afronden. En passant werd door MWL ook het wegkruis op het kerkplein gerestaureerd!! Graag nodigen wij alle geintresseerden uit om het eind resultaat met eigen ogen te komen aanschouwen. Op zondag 25 november aanstaande zal het kapelletje opnieuw ingezegend worden door pastoor Cerani. Dit zal gebeuren na de H.Mis van 10:15 uur in de St.Martinuskerk. Een H.Mis die overigens wordt opgeluisterd door Harmonie St.Cecilia uit Geulle. Alle belangstellenden, vooral natuurlijk de buurtbewoners zijn welkom.

De sponsors die wij erg dankbaar zijn omdat het zonder hun nooit gelukt zou zijn:


Hoofdsponsor en professionele aandrijver van het geheel:


Monumentenwacht Limburg


Voorts in alfabetische volgorde:


Gemeente Meerssen,

Heemkundevereniging “Gäöl”,

Kerkbestuur St Martinuskerk

Overige giften van anonieme schenkers,

Pisters Aannemersbedrijf Geverik Beek-L

SNS bank Geulle,

Stichting Elisabeth Strouven,

Stichting Frederik Edmond Brand,

Wonen Meerssen,


Uiteraard een verdiende pluim voorBuurtbeheerbedrijven Maastricht (MTB)


Ook de buren zijn wij dankbaar voor hun loyale medewerking, speciaalMeubelmakerij Houben, die de werkers steeds gelegenheid gaf om hun bouwkeet en andere zaken te “parkeren”.


Tenslotte: Voor een foto impressie kunt u terecht op de site van de buurtvereniging, www.admaasgeulle.nl /opknapbeurt kapel


Werkgroep Restauratie Antoniuskapel.

Geulle aan de Maas bekijken.


Op de site van Google maps kun je sinds kort ook Geulle aan de maas bekijken.


Ga naar Google maps, Geulle, Aan de Maas en het huisnummer.

Pak links boven het gele popje en zet dit in de straat, speel met de muis en kijk wat er gebeurd.


http://maps.google.nl/maps?hl=nl&tab=il


Succes.


Hier de beloofde telefoon nummers van de weekbladen;


Deze nummers kunt u bellen indien de bladen niet bezorgd zijn.


Zondag nieuws/Weekendgazet  0900-0400039  (alfa callcenter verspreiding) welke elke zondag om 11.00 uur  in de brievenbus moet liggen.

Trompetter/ Maas post               046-4117575    welke elke wo /do  in de brievenbus moet liggen.


hopend voldoende te hebben geïnformeerd en nu hopen op reacties................


met vriendelijke groet Peter Troquete